UWAGA! Termin przesyłania ankiet online minął 15 sierpnia 2016 r.

Ankieta dla mieszkańców PZMM

Ankieta przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców gmin objętych Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025. Głównym celem ankiety jest zebrania preferencji mieszkańców dotyczących transportu i mobilności na obszarze objętym planem. Pytania ankietowe dotyczą wyboru środka transportu, motywacji podróży, oceny stanu istniejącego komunikacji publicznej i problemów związanych z mobilnością lub transportem. Ponadto ankieta umożliwia wyrażenie opinii na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Metropolii Poznań, a także umożliwia wskazanie jakie kierunki rozwoju wspólnych inicjatyw metropolitalnych w zakresie transportu, komunikacji i mobilności byłyby najbardziej istotne dla mieszkańców Metropolii Poznań.

Informujemy, że poniższe dane mają charakter informacyjny i zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania dokumentu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Poznania na lata 2016-2025”.

AnkietaPytanie 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

nie podróżuję          Pytanie 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

nie korzystam          

Pytanie 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
Pytanie Własna propozycja 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

MetryczkaDziękujemy za wypełnienie ankiety!