Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania
na lata 2016-2025

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskie dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025
(Dokument przyjęty na mocy Uchwały nr 14/2016 Rady Metropolii Poznań z dnia 16 grudnia 2016 roku)

 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskie dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025

Załącznik 1 – Karty projektu

Załącznik 2 – Opracowanie graficzne: opis do map

Mapy:
Mapa nr 1 – dostępność do infrastruktury transportowej gmin
Mapa nr 2 – dostępność do infrastruktury transportowej gmin – stan prognozowany
Mapa nr 3 – dostępność do infrastruktury transportowej miasta Poznania
Mapa nr 4 – dostępność do podstawowej sieci transportowej – najkrótsza droga
Mapa nr 5 – dostępność do podstawowej sieci transportowej – najkrótszy czas
Mapa nr 6 – emisja benzo(a)pirenu
Mapa nr 7 – emisja niemetalowych lotnych związków organicznych (nmlzo)
Mapa nr 8 – emisja dwutlenku azotu (NO2)
Mapa nr 9 – emisja pyłu PM2,5
Mapa nr 10 – emisja pyłu PM10
Mapa nr 11 – emisja dwutlenku siarki (SO2)
Mapa nr 12 – izochrony hałasu
Mapa nr 13 – obciążenie głównych ciągów transportowych w ciągu doby – autobusy
Mapa nr 14 – obciążenie głównych ciągów transportowych w godzinach szczytu popołudniowego
Mapa nr 15 – obciążenie głównych ciągów transportowych w godzinach szczytu porannego – aut
Mapa nr 16 – obciążenie głównych ciągów transportowych w ciągu doby – pojazdy ciężarowe
Mapa nr 17 – obciążenie głównych ciągów transportowych w godzinach szczytu popołudniowego
Mapa nr 18 – obciążenie głównych ciągów transportowych w godzinach szczytu porannego – poj
Mapa nr 19 – obciążenie głównych ciągów transportowych w ciągu doby – pojazdy dostawcze
Mapa nr 20 – obciążenie głównych ciągów transportowych w godzinach szczytu popołudniowego
Mapa nr 21 – obciążenie głównych ciągów transportowych w godzinach szczytu porannego – poj
Mapa nr 22 – obciążenie głównych ciągów transportowych w ciągu doby – pojazdy osobowe
Mapa nr 23 – obciążenie głównych ciągów transportowych w godzinach szczytu popołudniowego
Mapa nr 24 – obciążenie głównych ciągów transportowych w godzinach szczytu porannego – poj
Mapa nr 25 – obciążenie głównych ciągów transportowych w ciągu doby – rowery
Mapa nr 26 – obciążenie głównych ciągów transportowych w godzinach szczytu popołudniowego
Mapa nr 27 – obciążenie głównych ciągów transportowych w godzinach szczytu porannego – row
Mapa nr 28 – poziom bezpieczeństwa w sieci transportowej dla gmin Metropolii Poznań
Mapa nr 29 – poziom bezpieczeństwa w sieci transportowej w mieście Poznań
Mapa nr 30 – sieć drogowa w gminach Metropolii Poznań
Mapa nr 31 – sieć drogowa w gminach Metropolii Poznań – stan prognozowany
Mapa nr 32 – sieć drogowa w mieście Poznań
Mapa nr 33 – sieć publicznego transportu zbiorowego
Mapa nr 34 – sieć publicznego transportu zbiorowego – stan prognozowany
Mapa nr 35 – straty czasu występujące w sieci transportowej – najszybsza podróż
Mapa nr 36 – straty czasu występujące w sieci transportowej – średni czas podróży
Mapa nr 37 – straty czasu występujące w sieci transportowej – średnie straty czasu
 

 

Załącznik 3 – Raport z konsultacji społecznych

Załącznik 4 – Wzór ankiety monitoringowej

Załącznik 5 – Wzory formularzy ankietowych