Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania
na lata 2016-2025

Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025

obwieszczenie
Designed by Freepik

ZAWIADOMIENIE

STOWARZYSZENIA METROPOLIA POZNAŃ

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672. ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.), Stowarzyszenie Metropolia Poznań

podaje do publicznej wiadomości

następujące informacje:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań przystąpiło do opracowywania projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania ma na celu m.in. stworzenie zintegrowanego podejścia do zagadnień transportowych na terenie MOF oraz spójne planowanie inwestycji w tym zakresie we wszystkich dwudziestu dwóch gminach współtworzących obszar Metropolii.

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionych projektów dokumentów  w terminie od dnia 11.10.2016 r. do dnia 31.10.2016 r.:

  • w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań,
  • w Urzędach Gmin współtworzących obszar Metropolii Poznań,
  • na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędów Gmin współtworzących obszar Metropolii Poznań,
  • na stronie internetowej: mobilnosc.metropoliapoznan.pl

Uwagi i opinie do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i Prognozy oddziaływania na środowisko można składać w w/w terminie w następujące sposoby:

  • pocztą tradycyjną na adres: ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole,
  • osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Metropolii Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań lub w trakcie spotkań konsultacyjnych w gminach,
  • w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym poprzez formularz uwag online zamieszczony na stronie internetowej: mobilnosc.metropoliapoznan.pl

W ramach konsultacji społecznych w dwudziestu dwóch gminach Metropolii Poznań przeprowadzone zostaną spotkania konsultacyjne. Harmonogram spotkań przedstawiono poniżej:

Lp. Gmina Miejsce konsultacji Data konsultacji Godzina spotkania
1 Szamotuły Sala sesyjna (nr 28) I piętro w budynku Miasta i Gminy Szamotuły, wejście od ul. Wojska Polskiego 2016-10-12 16.30
2 Oborniki Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 2016-10-12 15.00
3 Suchy Las Sala konferencyjna / sesyjna w Parku Wodnym OCTOPUS, ul. Szkolna 18 2016-10-12 17:00
4 Skoki Sala sesyjna UMiG Skoki, ul. Ciastowicza 11 w Skokach 2016-10-13 16.30
5 Murowana Goślina Sala sesyjna ul. Poznańska 16 (budynek Biblioteki) w  Murowanej Goślinie 2016-10-13 16.30
6 Czerwonak Sala konferencyjna Urzędu Gminy Czerwonak 2016-10-13 16.30
7 Pobiedziska Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska 2016-10-17 15.30
8 Swarzędz Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 (wejście od ul. Jesionowej) 2016-10-17 16.30
9 Kostrzyn Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5 2016-10-17 16.30
10 Kleszczewo Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu w Kleszczewie, ul. Poznańska 6
2016-10-18 18.00
11 Kórnik Budynek Strażnicy OSP Kórnik, ul. 20 Października 93, 62-035 Kórnik 2016-10-18 16.30
12 Śrem Biblioteka Publiczna w Śremie, ul. Grunwaldzka 10, 63-100 Śrem. 2016-10-18 16.30
13 Luboń Biblioteka Miejska w Luboniu (Czytelnia), ul. Żabikowska 42 2016-10-19 16.30
14 Puszczykowo Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo 2016-10-19 16.30
15 Mosina Sala 110 Urzędu Miejskiego w Mosinie, Plac 20 Października 1 2016-10-19 16:30
16 Buk Sala narad w Urzędzie Miasta i Gminy Buk (pokój nr 32) 2016-10-20 15.30
17 Komorniki Sala Sesyjna  (pok. 003) Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 52-062  Komorniki 2016-10-20 15.30
18 Stęszew Sala sesyjna (nr 23 II piętro) w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11 2016-10-20 16.30
19 Poznań Sala błękitna w UMP przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu 2016-10-24 17:00
20 Tarnowo Podgórne Sala nr 21, ul. Poznańska 94 (budynek C), Tarnowo Podgórne 2016-10-24 16.30
21 Rokietnica Sala sesyjna (I piętro) Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1 2016-10-25 16.30
22 Dopiewo Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Dopiewie (I piętro, sala nr 103), ul. Leśna 1c 2016-10-25 16.30

Informujemy, iż w ramach przeprowadzanej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projekt opiniowany jest przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Uwagi i opinie powinny zawierać: Imię i nazwisko / nazwa podmiotu zgłaszającego oraz datę zgłoszenia. Zachęcamy do skorzystania z formularza uwag dostępnego w wersji papierowej jak również elektronicznej na stronie mobilnosc.metropoliapoznan.pl

Uwagi i opinie złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.