Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania
na lata 2016-2025

Formularz uwag online

UWAGA!

Minął termin składania uwag do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025 oraz do projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025.

FORMULARZ UWAG

do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej  dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania  na lata 2016-2025