Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania
na lata 2016-2025

Projekt dokumentu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

1.Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025

pdf_ikonka PZMM_Metropolia_Poznan_konsultacje

2.Załączniki do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025

pdf_ikonka Karty projektu
pdf_ikonka Opracowanie_graficzne
pdf_ikonka Wzór ankiety monitoringowej
pdf_ikonka Wzory formularzy ankietowych

3.Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

pdf_ikonka Prognoza_PZMM_Poznan_konsultacje