Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania
na lata 2016-2025

Metropolia Poznań

Geneza Stowarzyszenia
Funkcjonowanie dużego ośrodka miejskiego, jakim jest Poznań, otoczonego dynamicznie rozwijającymi się gminami, powoduje, że procesy tu zachodzące często przekraczają samorządowe granice administracyjne. Z perspektywy Polski, a tym bardziej Europy, nie patrzy się osobno na każdą gminę, a łącznie na region metropolitalny. Mieszkańcy oczekują wzrostu jakości transportu publicznego i wspólnej polityki w zakresie inwestycji rozwojowych. Proces metropolizacji jest więc zjawiskiem wynikającym z naturalnych powiązań Poznania i szeroko rozumianych okolic. Jednocześnie profesjonalizacja aglomeracji jest oczekiwana przez mieszkańców i przez wiele osób docierających do obszaru aglomeracji z zewnątrz.

METROPOLIA_jpgStowarzyszenie Metropolia Poznań powstało 18 lutego 2011 roku na bazie działającej od 2007 roku Rady Aglomeracji Poznańskiej. W skład Stowarzyszenia wchodzą 23 podmioty samorządowe, w tym: Miasto Poznań, Powiat Poznański, 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz cztery gminy z powiatów ościennych. Obszar Metropolii Poznań jest tożsamy z terytorium tzw. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania wyznaczonego uchwałą Zarządu Województwa nr 4013/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracy samorządów w tym zakresie.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu można znaleźć na stronie: www.metropoliapoznan.pl

 

metropolia_mapa_1

Członkowie Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Metropolia Poznań zrzesza następujące jednostki samorządu terytorialnego:
1. Miasto i Gmina Buk
2. Gmina Czerwonak
3. Gmina Dopiewo
4. Gmina Kleszczewo
5. Gmina Komorniki
6. Miasto i Gmina Kostrzyn
7. Miasto i Gmina Kórnik
8. Miasto Luboń
9. Miasto i Gmina Mosina
10. Miasto i Gmina Murowana Goślina
11. Miasto i Gmina Oborniki
12. Miasto i Gmina Pobiedziska
13. Miasto Poznań
14. Miasto Puszczykowo
15. Gmina Rokietnica
16. Miasto i Gmina Skoki
17. Miasto i Gmina Stęszew
18. Gmina Suchy Las
19. Miasto i Gmina Swarzędz
20. Miasto i Gmina Szamotuły
21. Miasto i Gmina Śrem
22. Gmina Tarnowo Podgórne
23. Powiat Poznański

 

Władze Stowarzyszenia
Władze Stowarzyszenia Metropolia Poznań:
– Walne Zgromadzenie Członków zwane Radą Metropolii,
– Zarząd,
– Komisja Rewizyjna.

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań:
– Prezes – Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania,
– Wiceprezes – Jan Grabkowski, Starosta Poznański,
– Wiceprezes – Adam Lewandowski, Burmistrz Śremu,
– Członek zarządu – Jerzy Lechnerowski, Burmistrz Gminy Kórnik,
– Członek zarządu – Stanisław Filipiak, Burmistrz Miasta i Gminy Buk.

Fotografia
Źródło: UMWW

Najważniejsze sfery działania Stowarzyszenia
Stowarzyszenie zajmuje się w głównej mierze inicjowaniem współpracy między samorządami Metropolii Poznań w takich dziedzinach, jak fundusze unijne, rozwijanie idei kolei metropolitalnej, mobilność miejska i integracja transportu publicznego, planowanie przestrzenne oraz systematyczne zwiększanie jakości życia mieszkańców.

Niektóre realizowane przez Stowarzyszenie projekty i przedsięwzięcia metropolitalne:

 • Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – więcej na stronie: www.kolej.metropoliapoznan.pl
 • Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane – więcej na stronie: www.planowanie.metropoliapoznan.pl
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań
 • Wspólne zakupy energii dla członków Metropolii Poznań
 • Badania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gmin Metropolii Poznań
 • Forum Gospodarcze Metropolii Poznań
 • Zjazd Samorządów Metropolii Poznań
 • Metropolitalny Spływ Kajakowy

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
Od 2015 roku jako Związek ZIT Stowarzyszenie Metropolia Poznań pełni rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy Porozumienia w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania. Stowarzyszenie realizuje zadania obejmujące udział w wyborze projektów oraz współpracę przy przygotowaniu kryteriów wyboru projektów dla poddziałań dedykowanych ZIT w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Znacząca rola Stowarzyszenia wynika z faktu, że Zintegrowane Inwestycje Terytorialne miasta wojewódzkiego w Wielkopolsce wdrażane są w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym (MOF) Poznania, ujętym właśnie w ramach przestrzennych Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

W ramach ZIT zakłada się realizację 12 projektów strategicznych:kolko_zit_jpg

 • P1. Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania.
 • P2. Rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego w MOF Poznania.
 • P3. Wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy.
 • P4. Wzmacnianie systemu kształcenia ogólnego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy.
 • P5. Wsparcie przedsiębiorczości w branży IT poprzez inkubatory przedsiębiorczości.
 • P6. Integracja sieci dróg wojewódzkich w MOF Poznania.
 • P7. Metropolitalny system tras rowerowych.
 • P8. Termomodernizacja i ograniczenie niskiej emisji w MOF Poznania.
 • P9. Ochrona i modernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących dziedzictwo kulturowe.
 • P10. Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług profilaktyki zdrowotnej w MOF Poznania.
 • P11. Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3.
 • P12. Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w MOF Poznania.

Powstający dokument PZMM będzie ułatwiał m.in. realizację przedsięwzięć planowanych w ramach wymienionych projektów strategicznych ZIT w takich dziedzinach, jak: transport publiczny, rozwój infrastruktury drogowej czy system tras rowerowych.

Więcej informacji o ZIT na stronie www.zit.metropoliapoznan.pl

Dokumenty strategiczne:
Do najważniejszych dokumentów strategicznych związanych z działalnością Stowarzyszenia Metropolia Poznań należą:Strategia_ZIT_panorama