Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania
na lata 2016-2025

Opowiedz nam o swojej mobilności – wypełnij ankietę online!

FOTO_1
Źródło: Stowarzyszenie Metropolia Poznań

W związku z przygotowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej udostępniliśmy ankiety online dla mieszkańców Metropolii Poznań oraz dla przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych działających na jej terenie.

Ankiety pomogą w przygotowaniu wspólnego dla wszystkich samorządów zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025” (PZMM). Nowy dokument będzie służył kreowaniu optymalnych zmian w transporcie i komunikacji w Metropolii Poznań, czyli na terenie Miasta Poznania, gmin Powiatu Poznańskiego oraz w gminach Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem.

Zobacz więcej

Badania ankietowe w terenie

Źródło: People photograph designed by Pressfoto – Freepik.com

W związku z realizacją prac nad „Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025”, w lipcu oraz na początku sierpnia 2016 r. prowadzone są terenowe badania ankietowe umożliwiające zdiagnozowanie potrzeb oraz problemów w zakresie mobilności na terenie Metropolii Poznań.

Zakres badań obejmuje obszar czterech gmin: Miasta i Gminy Oborniki, Miasta i Gminy Skoki, Miasta i Gminy Szamotuły oraz Miasta i Gminy Śrem. Na pozostałym obszarze Metropolii Poznań, tj. na terenie gmin Powiatu Poznańskiego oraz na obszarze Miasta Poznania, badania przeprowadzone zostały w 2013 r. na potrzeby opracowania dokumentu „Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej. Etap I”.

Zobacz więcej

Ruszyły prace nad projektem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Metropolii Poznań

Źródło: Business photograph designed by Pressfoto – Freepik.com

W celu przygotowania wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM) dla całej Metropolii Poznańskiej, Stowarzyszenie Metropolia Poznań zorganizowało przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę projektu – konsorcjum firm ATMOTERM S.A. oraz Ecorys Polska Sp. z o.o.

Opracowywany dokument obejmuje swoim zasięgiem 23 samorządy należące do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, w tym Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz 17 gmin Powiatu Poznańskiego, a także gminy Śrem, Szamotuły, Skoki i Oborniki.

Zobacz więcej