Źródło: UMWW

O przedsięwzięciu

Stowarzyszenie Metropolia Poznań w celu przygotowania wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM) dla wszystkich swoich członków, zorganizowało przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę: Konsorcjum firm:

– ATMOTERM S.A. (lider konsorcjum),
– Ecorys Polska Sp. z o.o.