Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania
na lata 2016-2025

Ruszyły prace nad projektem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Metropolii Poznań

Źródło: Business photograph designed by Pressfoto – Freepik.com

W celu przygotowania wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM) dla całej Metropolii Poznańskiej, Stowarzyszenie Metropolia Poznań zorganizowało przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę projektu – konsorcjum firm ATMOTERM S.A. oraz Ecorys Polska Sp. z o.o.

Opracowywany dokument obejmuje swoim zasięgiem 23 samorządy należące do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, w tym Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz 17 gmin Powiatu Poznańskiego, a także gminy Śrem, Szamotuły, Skoki i Oborniki.

PZMM tworzony jest w celu usatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu, dla lepszej jakości życia.

Zastosowanie nowej koncepcji planowania zrównoważonej mobilności miejskiej w Metropolii Poznań pozwoli m.in. na:
– Zwiększenie znaczenia planowania zrównoważonej mobilności miejskiej przez lokalne samorządy we współdziałaniu z szerokim gronem interesariuszy, w tym mieszkańców poznańskiej metropolii.
– Lepszą mobilność i dostępność: planowanie skierowane na zrównoważony transport i mobilność skutkuje poprawą sytuacji mieszkańców Metropolii w zakresie ich mobilności i ułatwienia dostępu do obszarów miejskich, a także usług na ich terenie.
– Wyższy poziom jakości życia: nowa koncepcja oznacza planowanie dla ludzi. Wyraża przesłanie w zakresie tworzenia przestrzeni publicznych o wyższej jakości lub zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa dla dzieci.
– Korzyści środowiskowe i zdrowotne: działania na rzecz poprawy jakości powietrza, zmniejszenia hałasu i ograniczenia zmian klimatycznych prowadzą do pozytywnych efektów zdrowotnych.
– Większy dostęp do finansowania: PZMM może zapewnić dostęp do środków finansowych dostępnych dla zadań w zakresie transportu i mobilności – potencjalnie zapewniając przewagę nad innymi miastami ubiegającymi się o te same środki publiczne.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem projektu: Panią Agnieszką Bolingier – ATMOTERM S.A. – tel.: 77 44 11 577, 692 381 273.