Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania
na lata 2016-2025

Kontakt

Stowarzyszenie Metropolia Poznań
61-124 Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
tel. 61 669 80 54
mail: zit@metropoliapoznan.pl

Wykonawca (lider konsorcjum): ATMOTERM S.A.
45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4
tel. 77 441 15 77
mail: mobilnosc@atmoterm.pl

Prace nad projektem prowadzone są przez konsorcjum dwóch firm w składzie:

atmotermlogoATMOTERM S.A. – Lider Konsorcjum
ul. Łangowskiego 4
45-031 Opole
www.atmoterm.pl

ATMOTERM® S.A. to firma z 35-letnią tradycją. Z małego, rodzinnego przedsiębiorstwa stała się podmiotem wykonującym usługi dla wielu znaczących polskich oraz zagranicznych kontrahentów. Jesteśmy organizacją tworzącą analizy i modele, pozwalające decydentom podejmować decyzje (environmentally smart decisions) na najwyższym światowym poziomie. Klientami firmy jest blisko 1000 przedsiębiorstw, jak również liczne jednostki administracji samorządowej i publicznej w kraju i za granicą. Współpracujemy z ponad 200 miastami w całej Polsce, zinwentaryzowaliśmy ponad 25 000 budynków, opracowaliśmy ponad 140 Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. Największą, unikalną wartością firmy jest ponad 140-osobowy zespół ekspertów z branży ochrony środowiska oraz dziedzin pokrewnych.

ATMOTERM® S.A. chętnie włącza się w przedsięwzięcia oraz inicjuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, zgodnie z misją „Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko”.

 

ecorysECORYS Polska Sp. z o.o.
ul. Solec 38 lok. 105
00-394 Warszawa
www.ecorys.pl

ECORYS to grupa kilkunastu firm od ponad 80 lat zajmujących się przede wszystkim: badaniami i analizami społeczno-ekonomicznymi, badaniami transportowymi, planowaniem strategicznym oraz outsorcingiem zadań sektora publicznego. Grupa ECORYS została utworzona w 2000 roku w wyniku fuzji 3 instytucji i firm badawczo-konsultingowych: NEI BV (Holandia), Kolpron Consultants BV (Holandia) oraz ECOTEC Research and Consulting (Wielka Brytania). Obecnie Grupa zatrudnia około 550 naukowców i konsultantów w kilkunastu biurach w Europie znajdujących się w największych europejskich stolicach i obsługuje klientów z sektorów: prywatnego i publicznego wszystkich szczebli na całym świecie. W Polsce ECORYS działa od 1997 roku i zdobywa zaufanie wielu wiodących instytucji sektora publicznego oraz firm prywatnych.